Sunday, 16 December 2012

RPH Bahasa Malaysia


Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia
Mata Pelajaran          : Bahasa Malaysia
Kelas                           : Tahun 1A
Tarikh                        : 19 Oktober 2012  (Jumaat )
Masa                           : 8.10 pagi – 9.40 pagi ( 30 min )
Bilangan murid         : 28 orang
Umur                          : 7 tahun
Tema                          : Keluraga
Tajuk                          : Belajar bersama-sama
Kemahiran                 : F.U. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul 
                                                       mengikut konteks.
  F.S .2.2.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi  
      dua atau tiga suku kata,diftong,vocal berganding,difgraf
      dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya:
   1. Membaca ayat tunggal berdasarkan gambar.
   2. Menyebut kata kerja yang berdasarkan gambar yang diberi  
       dengan betul.
   3. Memberikan contoh kata kerja yang lain.
   4. Melengkapkan lembaran kerja yang diberi mengikut standard   
       kumpulan  masing-masing.
Kaedah/ Kemahiran : Mendengar, Membanding beza, Menghubungkait, Lakonan
Bahan, peralatan                                                B     Bahan, Peralatan dan bahan sumber : LCD, bekas, kad perkataan, lembaran   kerja
Nilai                            :  Bekerjasama, menjaga kebersihan diri
KBKK                        : Mendengar, Membanding beza, Menghubungkait

Pengetahuan Sedia Ada :
Murid telah mempelajari kata kerja lain seperti pegang,simpan,tutup,bawa,angkat.

Langkah/ Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Set induksi
(±  3 minit)
Powerpoint

Lagu Bangun pagi
1.      Guru menyanyikan sebuah lagu Bangun Pagi’ bersama  murid.
2.      Guru meminta murid menyebut kata kerja yang dicetak berwrna merah berdasarkan lirik lagu.
3.      Guru mengimbas kembali ingatan murid kata-kata kerja yang telah pelajari sambil menerapkan nilai murni.
4.      Guru memperkenalkan tajuk hari ini.
ABM:
LCD
KBKK:
Mendengar
Domain psikomotor:
Menyanyi lagu.
Nilai murni:
Menjaga kebersihan diri
Langkah 1
(±  10 minit)
Powerpoint

1.      Guru membimbing murid memahami tentang kegunaan kata kerja.
2.      Murid dikehendaki membaca ayat yang dipaparkan.
3.      Guru mengiringi murid membuat perbuatan berdasarkan kata kerja.
4.      Guru cuba menukarkan nama orang dalam ayat tersebut.
5.      Murid-murid membaca semua ayat sambil berlakon.
ABM:
LCD
KBKK:
Membanding beza, Menghubungkait

Langkah 2
(±  9 minit)
Powerpoint

Permainan
1.      Guru memberikan arahan dan peraturan permainan.
2.      Semasa muzik dimainkan, setiap murid hendak mengedarkan bekas yang berisi   kad perkataan kata kerja yang telah pelajari.
3.      Sekiranya muzik berhenti, murid yang mendapat bekas itu perlu mengambil satu kad dan berlakon.
4.      Murid yang lain cuba teka apakah perbuatan tersebut.
5.      Permainan diteruskan sehingga kad habis diambil.
ABM:
LCD,bekas,kad perkataan
KBKK:
Menghubungkait


Domain afektif:
Bermain secara adil

Langkah 3
(±  5 minit)
Powerpoint

Lembaran kerja

Kumpulan A

Kumpulan B

Kumpulan C
1.      Guru membimbing murid memberi contoh-contoh kata kerja yang lain.
2.      Guru memaparkan satu demi satu sebagai rujukan bagi murid.
3.      Murid menyebut dan membatangkan perkataan.
4.      Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja mengikut kumpulan.
5.      Guru membimbing murid yang lemah sambil membuat pemerhatian.
ABM:
LCD,Lembaran kerja
KBKK:
Aplikasi


Domain kognitif:
Menyebut dan membatang perkataan
Penutup
(±  3 minit)
1.      Guru membincangkan jawapan bersama murid.
2.      Guru bersoal jawab dengan murid tentang topik yang baru dipelajari.
3.      Guru membimbing murid mengimbas kembali dan membuat ulangkaji bagi mengukuhkan kefahaman murid.
ABM:
LCD,Lembaran kerja


KBKK:
Membanding bezaWednesday, 12 December 2012

Latih tubi - Kata Hubung


Latih tubi - Kata Hubung

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah.
 
1 Guru itu sering dipuji ___________ rajin bekerja.
A atau
B jika
C agar
D kerana
 
2 Haji Shahrul Anuar bukan sahaja pemurah ___________ baik hati.
A dan
B tetapi
C manakala
D walaupun
 
3 Rumainah bersorak terlalu kuat ___________ suaranya serak.
A hingga
B tatkala
C setelah
D supaya
 
4 Pencuri memasuki rumah itu __________ penghuninya sedang tidur nyenyak.
A agar
B ketika
C hingga
D setelah
 
5 Encik Azmeer akan menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur pada minggu
hadapan ___________ bulan hadapan?
A dan
B lalu
C atau
D maka

6 Din mengambil surat itu _________ menyerahkannya kepada Rajoo.
A lalu
B agar
C maka
D kerana
 
7 Charles lulus ujian itu _________ adiknya gagal.
A dan
B serta
C tetapi
D malahan
 
8 Zamzarina berkata-kata __________ merenung wajah temannya.
A kerana
B sambil
C maka
D lalu
 
9 Farzana ______ Mei Hua sangat gembira kerana mereka mendapat keputusanyang cemerlang dalam UPSR.
A dan
B lalu
C tetapi
D walhal
 
10 __________ keluarga Wong tiba, datuknya tiada di rumah.
A Semasa
B Setelah
C Supaya
D Sementara
 
11 Keluarga Chong Wei mungkin berpindah ke Johor __________ ke Melaka.
A dan
B lalu
C atau
D agar

12 Encik Sulaiman berdoa ________ keluarganya sentiasa sihat.
A untuk
B jikalau
C bahawa
D semoga
 
13 ___________ pegawai kastam membuat pemeriksaan, barang seludup itu tiada
padanya.
A Semoga
B Sewaktu
C Supaya
D Setelah
 
14 Encik Lim menebas semak-samun _________ isterinya menyapu sampah.
A apabila
B manakala
C walaupun
D sedangkan
 
15 Halim tetap dengan pendiriannya untuk berhijrah ke bandar __________
ditentang oleh ibunya.
A sementara
B walaupun
C sejak
D agar
 
16 Hamid tidak datang ke sekolah ____________ minggu lepas.
A semenjak
B sewaktu
C kerana
D selagi
 
17 Murid-murid diminta beratur __________ menaiki bas.
A ketika
B setelah
C semenjak
D sementara
 
18 Landskap itu dibina oleh guru-guru, ibu bapa ________ murid-murid sekolah itu.
A lalu
B maka
C serta
D atau
 
19 __________ menonton drama lucu itu, mereka ketawa berdekah-dekah.
A Apabila
B Kerana
C Sambil
D Semasa
 
20 Izuddin masuk ke kelas ________ Cikgu Norman sedang mengajar.
A sementara
B malahan
C tatkala
D sambil
 
21 Ekspo pertanian itu akan dilanjutkan tempohnya ___________ mendapat
sambutan yang menggalakkan daripada penduduk tempatan.
A jika
B ketika
C hingga
D sementara
 
22 Makanlah makanan yang berkhasiat ___________ badan kamu sentiasa
cergas. 
A jika
B sejak
C kerana
D supaya
 
23 Setelah beberapa buah teksi yang ditahan tidak berhenti, __________ Azminmengambil keputusan untuk berjalan kaki sahaja ke bandar.
A dan
B lantas
C manakala
D sementara
 
24 Tetamu itu bangun _________ turun ke serambi.
A dan
B lalu
C maka
D setelah
 
25 Manjeet berkata ________ dia pasti akan mengikuti rombongan sambil belajarke Putrajaya itu.
A bahawa
B seraya
C maka
D agar
 
26 Ibu tua itu memeluk anaknya _________ membelai rambutnya.
A serta
B walhal
C malahan
D kendatipun
 
27 Pak Mat mengumpul nira _______ dibuat manisan dan tuak.
A setelah
B semasa
C untuk
D bagi
 
28 ___________ hujan turun, pasukan bola sepak itu masih bermain di padang.
A Semoga
B Tatkala
C Hingga
D Supaya
 
29 _____________ letih, pelumba basikal itu meneruskan kayuhannya sehingga ke garisan penamat.
A Tatkala
B Semasa
C Sungguhpun
D Walau bagaimanapun
 
30 Pertahanan negara perlu diperkuat ___________ keamanan negara sentiasa
terjamin.
A agar
B untuk
C hingga
D bahawa
 
31 Sri Devi tidak akan makan _________ ibu tidak memujuknya.
A setelah
B apabila
C sekiranya
D sementara
 
32 Setelah mendapati rakan-rakan lain berdiam diri, Rodiah __________
mengangkat tangan untuk menjawab soalan Matematik itu.
A maka
B lantas
C sambil
D justeru
 
33 Sekumpulan pekerja sedang berehat sambil berbual-bual ___________
menyambung tugas masing-masing.
A sementara
B semenjak
C sebelum
D semasa
 
34 Bukan Amirul sahaja yang pemurah __________ anaknya juga dermawan.
A malahan
B namun
C tetapi
D maka
 
35 __________ kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, kita pasti berjaya.
A Semenjak 
B Sekiranya
C Semasa
D Selagi
 
36 ___________ sebelum kejadian itu berlaku, mereka kelihatan bermain bola ditepi pantai.
A Apabila
B Justeru
C Sejurus
D Ketika
 
37 Wafiy akan terus berusaha _________ cita-citanya untuk menjadi seorang
angkasawan belum tercapai.
A sementara
B walaupun
C apabila
D selagi
 
38 Sampah itu dikutipnya ___________ dibuangnya ke dalam tong sampah.
A seraya
B apabila
C bahawa
D kemudian
 
39 ___________ menunggu bas, Norita membaca buku cerita.
A Setelah
B Jikalau
C Walaupun
D Sementara
 
40 Perlawanan itu akan dibatalkan __________ hujan turun dengan lebatnya.
A semoga
B kerana
C jikalau
D untuk