Friday, 16 November 2012

kATA GANTI NAMA


kATA GANTI NAMA DIRI BOLEH DIBAHAGI KEPADA TIGA KUMPULAN
  • Kata Ganti Diri Pertama
  • Kata Ganti Diri Kedua
  • Kata Ganti Diri Ketiga
The following table summarises the details and examples of Kata Ganti Diri