Tuesday, 11 December 2012

KATA ADJEKTIF


Kata Adjektif ( Kata Sifat )
Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit.
A. Jenis-jenis kata Adjektif
1. Adjektif Jati
 Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.
 Contoh
 Buku itu berwarna biru.
 Budak kurus itu kawan saya.
2. Ajdektif Bilangan atau pecahan
 Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.
 Contoh
 Ayah memiliki dua buah kereta.
 Saya membeli beberapa kuntum bunga.
3. Adjektif Tunjuk
 Ia menunjukkan "bagaimana" / "yang mana"
 contoh
 Baju ini mahal harganya.
 Perkara demikian jangan diulangi lagi.
4. Ajektif pencerai / pengasingan
 Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.
 Contoh
 Setiap pelajar mesti berdiplin.
 Ambil barang masing-masing.
B. Pangkat-pangkat Adjektif
1. Pangkat biasa
ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.
Contoh
Baju dia cantik.
Buah betik itu manis.
2. Pangkat perbandingan
Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.
Contoh
Tenaganya sekuat Badang.
Buah jambu itu semanis gula.
3. Pangkat menyangat
Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya.
Contoh
Cuaca hari ini sangat mendung.
Buah rambutan ini terlalu masak.
4. Pangkat penghabisan
Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan.
Contoh
Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.
Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia. 

3 comments: