Friday, 19 October 2012

Apa Itu Kata Kerja?

Apa Itu Kata Kerja?

Kata Kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dibuat oleh orang atau manuasia.

Kata Kerja boleh dibahagi kepada dua bahagian Utamaro iaitu:

1) Kata Kerja Transitif

2) Kata Kerja Tak Transitif

No comments:

Post a Comment